POMPY ZĘBATE SETTIMA

Pompa zębata GR Continuum No-Noise


Parametry pracy pompy GR 

 • Rodzaje płynów: oleje mineralne, oleje syntetyczne
 • Lepkość: od 5 do 800 cSt
 • Ciśnienie pracy: do 300 barów
 • Ciśnienie wlotowe: od 0,8 do 6 barów
 • Wydatek: od 3 do 330 l/min przy obrotach 1500 1/min
 • Obroty: do 100 do 6500 1/min
 • Poziom hałasu: od 52 do 63 dB przy obrotach 2950 1/min
 • Zakres temperatur pracy: od -15 ºC do 100ºC

Pompy Continium No-Noise ze śrubowym kołami zębatymi zostały opracowane przez Settimę w 2003. Ta innowacyjna koncepcja została opatentowana w wielu krajach i wkrótce stała się punktem odniesienia dla wszystkich pomp o niskiej emisji hałasu pracujących przy stałym ciśnieniu do 275 barów i maksymalnym ciśnieniu pracy do 300 barów. Pompa typu Continuum może pracować w wielu aplikacjach zarówno przemysłowych jak i mobilnych, szczególnie tam, gdzie ograniczenie hałasu jest bardzo ważne.

Continuum – pompy wielosekcyjne

Pompy wielosekcyjne Continuum mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest jeden silnik napędzajacy kilka pomp połączonych ze soba w sposób mechaniczny. Pompy Continuum występują w konfiguracjach dwu, trzy lub czterosekcyjnych, z których każda sekcja może być zasilana z innego zbiornika. Zalecana prędkość obrotowa zespołu pomp jest ograniczona największym wydatkiem pierwszej z pomp.

Typowe zastosowania pompy jednosekscyjnej
 • Układy ograniczające zużycie energii
 • Aplikacje morskie
 • Transport
 • Obrabiarki
 • Aplikacje mobilne
 • Prasy hydrauliczne
 • Podnośniki
 • Wózki widłowe
Typowe zastosowania pompy trójsekcyjnej
 • Maszyny rolnicze
 • Aplikacje przemysłowe
 • Aplikacje morskie
 • Aplikacje mobilne
 • Prasy hydrauliczne
 • Obrabiarki

Pompa 2VHL Continuum No-Noise

Parametry pracy 2VHL Continuum

 • Rodzaje płynów: oleje mineralne, oleje syntetyczne, emulsje, oleje ciężkie
 • Lepkość : do 100000 cSt
 • Ciśnienie pracy : do 25 barów (chwilowe 40 barów)
 • Ciśnienie wlotowe : od 0,8 do 3 barów
 • Wydatek : od 40 do 230 l/min przy obrotach 1500 1/min
 • Obroty : do 100 do 3600 1/min
 • Poziom hałasu : od 52 do 63 dB przy obrotach 2950 1/min
 • Zakres temperatur pracy : od -50 oC do 150 oC
Model GR 47
 • Objętość wolumetryczna 28 – 63 cm3/ obrót
 • Wydatek przy obrotach 1750 1/min 80-110 l/min
 • Ciśnienie maksymalne 40 barów
Model GR 55
 • Objętość wolumetryczna 75 – 160 cm3/ obrót
 • Wydatek przy obrotach 1750 1/min 220-480 l/min
 • Ciśnienie maksymalne 40 barów
Typowe zastosowania
 • Systemy chłodzenia
 • Systemy filtracji
 • Aplikacje przemysłowe
 • Smarowanie
 • Hydraulika siłowa
 • Elektrownie wiatrowe

Pompa 2VHL Continuum No-Noise ze śrubowymi kołami zębatymi jest krokiem naprzód w stosunku do swojej poprzedniczki Continuum. Jest w tej chwili na rynku. najcichszą oraz praktycznie bezpulsacyjną pompą o niskim ciśnieniu pracy. Pompa 2VHL Continuum no noise została specjalnie zaprojektowana do pracy w warunkach ekstremalnych i jest uzupełnieniem pompy Continuum, która jest szeroko stosowana zarówno w elektrowniach wiatrowych jak i przemyśle. Doskonale sprawdza się tam, gdzie wymagana jest nadzwyczajna trwałość i pewność działania oraz stałe ciśnienie pracy nie przekraczające 25 barów lub maksymalne ciśnienie robocze do 40 barów.

2VHL Continuum cisza w ciszy 

W dobie globalnej konkurencji zakłady przemysłowe przykładają dużą wagę do zapewnienia swoim pracownikom przyjaznych warunków pracy, bowiem wpływa to na ich lepszą wydajność oraz jakość wykonywanych przez nich wyrobów.

Niewątpliwą przeszkodą w osiągnięciu tego celu jest hałas. Dlatego też, walka z nim jest na tyle ważna, że każde jego ograniczenie ma wymierny ekonomicznie efekt.

Pompy hydrauliczne generują hałas spowodowany niekorzystnymi zjawiskami związanymi z ciśnieniem oraz drganiami mechanicznymi. Settima Meccanica bardzo poważnie zajęła się problemem ograniczenia poziomu głośności swoich pomp oraz pulsacji ciśnienia, wprowadzając do swojego asortymentu serię pomp zębatych Continuum.

Dzięki opatentowanym rozwiązaniom w nich zastosowanym wyeliminowano niekorzystne zjawiska występujące w standardowych pompach zębatych czyli kawitację, wzrosty ciśnienia międzyzębowego oraz pulsację przepływu czyli wszystkie przyczyny hałasu.

Dlaczego pompy Continuum mają taki niski poziom głośności i pulsacji ciśnienia?

 • Mają tak dobrane ilości, wielkości i profile zębów, że przestrzeniach międzyzębowych nie dochodzi do uwięzienia medium roboczego.
 • Mają zoptymalizowane średnice podziałowe kół zębatych i ich wzajemne usytuowanie, pod względem zapewnienia jednopunktowego styku między zębami pary roboczej.
 • Mają wewnętrzne odciążenie.
 • Mają mały moment bezwładności rotora.

Czym wyróżniają się pompy Continuum wśród innych dostępnych pomp zębatych?

 • Zmniejszonym zapotrzebowaniem mocy
 • Niskim poziomem hałasu
 • Możliwością pracy przy obrotach do 6500 1/min
 • Bezstopniową (od 0 do 100 %) regulację wydatku, przy zachowaniu wysokiej sprawności w całym zakresie pracy
 • Lewym lub prawym kierunkiem obrotów
 • Możliwością ciągłej pracy przy dużych ciśnieniach i małych wydatkach
 • Możliwością zastosowania do ich napędów zarówno siników asynchronicznych jak i serwomotorów
 • Możliwością krótkotrwałej pracy przy odwrotnym kierunku obrotów silnika (powyżej 400 1/min)
 • Krótkim czasem rozpoczęcia pompowania (ok. 100 ms) po zmianie kierunków obrotów
 • Wysoką sprawnością wolumetryczną, w pełnym zakresie pracy pompy, uzyskaną dzięki ograniczeniu przecieków wewnętrznych przy dużych ciśnieniach pracy

Zastosowanie pomp Continuum

Pompy Continuum znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie stosowane są pompy wyporowe.
Ich typowe aplikacje to:

 • W okrętownictwie jako pompy systemów hydrauliki roboczej, napędu sterów i układów kontroli kątów natarcia śrub napędowych, układach paliwowych
 • W komunalnych urządzeniach transportu pionowego i podnośnikach jako pompy zasilające
 • W zasilaczach hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłowych
 • W układach transportu płynów, smarowania, chłodzenia i stacjach filtracyjnych jako pompy obiegowe i transferowe.